Đoạn clip cho thấy không phải lúc nào hiện đại quá cũng tốt

Những thứ hiện đại và tự động thường sẽ giúp cho cuộc sống của con người trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đoạn clip dưới đây lại cho thấy rằng không phải lúc nào hiện đại cũng tốt. (đọc thêm)