Đồ gỗ mỹ nghệ "đổ bộ" xuống phố biển Nha Trang phục vụ Tết

Đồ gỗ mỹ nghệ "đổ bộ" xuống phố biển Nha Trang phục vụ Tết. (đọc thêm)