Dinh thủ tướng Anh có thêm "đệ nhất khuyển"

Dinh thủ tướng Anh ở số 10 phố Downing đã chào đón thêm “đệ nhất khuyển”, sau khi có một con mèo khác giữ chức “tổng quản phụ trách bắt chuột”. (Video: Dailymail) (đọc thêm)