DIỆP VẤN NGOẠI TRUYỆN: TRƯƠNG THIÊN CHÍ - ĐỐI ĐẦU GÂY CẤN

Thông tin phim & Đặt vé: http://www.lottecinemavn.com/LCHS/Contents/Movie/Movie-List.aspx