Diện mạo mới đường Liễu Giai - Văn Cao sau khi được tăng thêm 4 làn xe

Sau khi được xén dải phân cách, trục giao thông Liễu Giai - Văn Cao hiện nay đã được tăng thêm 4 làn xe, giúp tuyến đường rộng với 8 làn xe từ cầu vượt Thụy Khuê tới nút giao Liễu Giai - Vạn Phúc.
Mới nhất