Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump thăm căn cứ không quân Andrews

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã tới thăm căn cứ không quân Andrews hồi tháng 9/2017. (Video: Nhà Trắng) (đọc thêm)