De Gea và các động đội khởi động trước trận chiến với West Brom

De Gea và các động đội khởi động trước trận chiến với West Brom (đọc thêm)