Dế Choắt dùng thơ lục bát kể chuyện "Phiêu lưu ký"

Dế Choắt phiêu trong phần thi mang chủ đề phiêu lưu ký theo thể thức dân gian.
Mới nhất