Đây là những thứ được cầm theo miễn phí ở khách sạn

Khi thuê nghỉ tại khách sạn, có những món đồ du khách được cầm theo miễn phí. (đọc thêm)