Về trang chủ

Đây là lý do mà học sinh đi xe điện cũng phải có Giấy phép lái xe

Một tình huống giao thông mà các học sinh đã gây ra tai nạn, cho dù không để lại hậu quả nghiêm trọng nhưng rõ ràng là lời cảnh báo cho việc cần đảm bảo các em phải hiểu luật giao thông khi ra đường…
Dân trí
Đang xem
Đây là lý do mà học sinh đi xe điện cũng phải có Giấy phép lái xe
00:45

Đây là lý do mà học sinh đi xe điện cũng phải có Giấy phép lái xe

Mới nhất