Đầu bếp Nicola Dinato phục vụ món "không khí rán"

Đầu bếp Nicola Dinato phục vụ món "không khí rán"