Về trang chủ

Đảo lạ được ví như “Tây lương nữ quốc” giữa thời hiện đại

Đảo Kihnu ở Estonia được ví như “Tây lương nữ quốc” giữa thời hiện đại. Tại đây, phụ nữ làm chủ và nắm quyền hành mọi thứ, còn đàn ông hiếm khi xuất hiện.
Dân trí
Đang xem
Đảo lạ được ví như “Tây lương nữ quốc” giữa thời hiện đại
03:18

Đảo lạ được ví như “Tây lương nữ quốc” giữa thời hiện đại

Mới nhất