Đào đông năm nay có giá khá "chát".

Đào đông năm nay có giá khá "chát".