"Đạo chích" lẻn vào đám tang trộm thùng phúng điếu

Đi ngang phát hiện trong đám tang vắng người, tên "đạo chích" đã lẻn vào trong trộm thùng phúng điếu rồi nhanh chóng lên xe máy đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.
Mới nhất