Đang tập thể dục trong nhà, bị ô tô từ đâu tông trực diện

Đang tập thể dục trong nhà, bị ô tô từ đâu tông trực diện (đọc thêm)