Đang biểu diễn, nghệ sĩ bị thiết bị sân khấu rơi... trúng đầu

Một nam ca sĩ người Argentina đã gặp phải tai nạn hy hữu khi thiết bị sân khấu rơi trúng đầu khi anh đang biểu diễn. (đọc thêm)