Dàn xe đạp lọc nước kênh Nhiêu Lộc... "đình công"

Hơn 1 năm trước đây, dàn xe đạp lọc nước kết hợp tập thể dục được đầu tư ở kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè hiện đã xuống cấp.
Mới nhất