video cùng chuyên mục

Đàn trâu bị chết la liệt, người dân cùng chính quyền hỗ trợ để tìm kiếm.

Đàn trâu 8 con bị đất vùi lấp.