Dân phản đối xây đài hóa thân hoàn vũ tại Ninh Bình

Dân phản đối xây đài hóa thân hoàn vũ tại Ninh Bình