Đại diện Grab thông tin thêm về vụ kiện giữa Vinasun và Grab

Đại diện Grab thông tin thêm về vụ kiện giữa Vinasun và Grab (đọc thêm)