Đặc nhiệm Thái Lan đấu súng tiêu diệt nghi phạm

Sau những nỗ lực thuyết phục bất thành, lực lượng đặc nhiệm Thái Lan đã đấu súng, tiêu diệt nghi phạm xả súng thảm sát 29 người ở trung tâm thương mại Terminal 21. (Video: Viral Press) (đọc thêm)