Cựu phi hành gia NASA lý giải chuyến bay tới rìa không gian của Jeff Bezos

Trong thời lượng vài phút, Mike Massimino giải thích các bước của chuyến bay và những trải nghiệm của phi hành đoàn khi ở trong không gian.
Mới nhất