Cuộc "đại phẫu" tại Hoàng Anh Gia Lai

Từ một doanh nghiệp bất động sản, HAGL đã chuyển sang hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, dồn lực vào nông nghiệp công nghệ cao. (đọc thêm)