Cuộc chiến với Covid-19 qua lời kể của bệnh nhân đầu tiên ở Philippines

“Khoảng thời gian đáng sợ nhất có lẽ bắt đầu vào ngày thứ tư, khi trong những người nhập viện cùng đợt với tôi, đã bắt đầu có một vài ca tử vong. Vào sáng sớm bạn có thể nghe thấy tiếng khóc”. (đọc thêm)