Cùng ba mẹ chăm sóc trẻ sinh non

Theo thống kê của Bộ Y Tế, hằng năm Việt Nam có khoảng 150.000 ca sinh non, con số này chứng tỏ tỷ lệ sinh non khá cao và hiện đang có xu hướng tăng dần.
Mới nhất