Về trang chủ

Cử tri trưng ra bản đồ Thủ Thiêm, khẳng định gia đình ông nằm ngoài ranh quy hoạch vẫn bị thu hồi đất

Cử tri trưng ra bản đồ Thủ Thiêm, khẳng định gia đình ông nằm ngoài ranh quy hoạch vẫn bị thu hồi đất
Dân trí
Đang xem
Cử tri trưng ra bản đồ Thủ Thiêm, khẳng định gia đình ông nằm ngoài ranh quy hoạch vẫn bị thu hồi đất
10:12

Cử tri trưng ra bản đồ Thủ Thiêm, khẳng định gia đình ông nằm ngoài ranh quy hoạch vẫn bị thu hồi đất

Mới nhất