video cùng chuyên mục

Cử tri trưng ra bản đồ Thủ Thiêm, khẳng định gia đình ông nằm ngoài ranh quy hoạch vẫn bị thu hồi đất

Cử tri trưng ra bản đồ Thủ Thiêm, khẳng định gia đình ông nằm ngoài ranh quy hoạch vẫn bị thu hồi đất