Về trang chủ

Cụ ông 90 tuổi gần một thập kỷ "làm vua"

Với cụ ông đã hơn 90 tuổi này, dù chỉ là việc có tính biểu tượng, nhưng lại mang nhiều ý nghĩa, khi cụ được vào vai vua Lê Đại Hành trong lễ Tịch Điền hàng năm.
Dân trí
Đang xem
Cụ ông 90 tuổi gần một thập kỷ "làm vua"
04:31

Cụ ông 90 tuổi gần một thập kỷ "làm vua"

Mới nhất