Cú điện thoại cầu cứu làm lộ đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia

Lo sợ bị bán sang Trung Quốc, một người trong nhóm phụ nữ mang thai hộ đã gọi điện cầu cứu công an, từ đây Công an TPHCM đã lần ra được đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia do nhóm đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.