CSGT bám vào cửa xe tải khi tài xế phóng xe bỏ chạy

CSGT bám vào cửa xe tải khi tài xế phóng xe bỏ chạy trên tỉnh lộ (đọc thêm)