CSAM - Hệ sinh thái lưu trú trực tuyến

“Hệ sinh thái lưu trú trực tuyến” được ra đời để giải quyết các vấn đề về: Quản lí dữ liệu, cung cấp dịch vụ trực tuyến và xây dựng dịch vụ phụ vụ đời sống cộng đồng lưu trú, xây dựng không gian thật trên mạng ảo. (đọc thêm)