Công trường thi công nhộn nhịp khiến dân bất an.

Công trường thi công nhộn nhịp khiến dân bất an. (đọc thêm)