Công nghệ in vật thể trong khối gel lỏng – Tương lai của in 3D

Bằng cách in vật thể trong một khối gel lỏng, công nghệ In Lỏng Nhanh đã khắc phục được những nhược điểm lớn nhất của các kỹ thuật in 3D truyền thống là tốc độ chậm và sự giới hạn chất liệu mực in! (đọc thêm)