Công nghệ biến hình ảnh 2D thành 3D và có thể tương tác như thật

Khi các bác sỹ kiểm tra các hình ảnh chụp cắt lớp, chụp cộng hưởng từ hay bất kỳ một dạng ảnh 3D nào khác, thì họ sẽ phải kết hợp nhiều góc nhìn 2 chiều (2D) – hoặc 3 chiều (3D) trên màn hình 2 chiều – để tưởng tượng hình ảnh giải phẫu 3D của bệnh nhân.
Mới nhất