Công an thu giữ lô khẩu trang y tế có biểu hiện tích trữ để bán ra nước ngoài

Video Công an thu giữ lô khẩu trang y tế có biểu hiện tích trữ để bán ra nước ngoài. (đọc thêm)