Côn đồ tiếp tục "khủng bố" nhà dân bằng "bom bẩn"

Côn đồ tiếp tục "khủng bố" nhà dân bằng "bom bẩn" (đọc thêm)