Cô Phạm Thị Chinh đề xuất Bộ GD-ĐT nên đưa đọc sách vào chương trình chính thức ở trường phổ thông

Mới đây, tại tọa đàm về tạo dựng văn hóa đọc cho học sinh trong nhà trường, cô Phạm Thị Chinh đề nghị Bộ GD-ĐT cần đưa đọc sách vào khung giờ chính khóa bắt buộc như các môn học khác, cần thực hiện hàng ngày, hàng tuần từ lớp 1 đến lớp 12. (đọc thêm)