Cố nâng tạ nặng 160kg, lực sĩ đổ gục và co giật ngay trên sàn đấu

Cố nâng tạ nặng 160kg, lực sĩ đổ gục và co giật ngay trên sàn đấu (đọc thêm)