Cô giáo mầm non nêu quan điểm người thầy cần cái tâm đi trước cái tài

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Phượng kể về học trò "đặc biệt" và nêu quan điểm người thầy cần cái tâm đi trước cái tài (đọc thêm)