Có gì bên trong kho lưu trữ 110.000 mẫu máu/mô có thể là “chìa khóa” cho bệnh ung thư?

Với 110.000 mẫu máu và mô của các bệnh nhân được bảo quản trong điều kiện -195 độ C, ngân hàng sinh học này chính là kho dữ liệu quan trọng để các nhà khoa học “giải mã” những yếu tố cốt lõi giúp bệnh nhân ung thư có thể sống lâu hơn. (đọc thêm)