Cô gái không chấp nhận bạn trai có em gái nuôi, em kết nghĩa...

Nguyễn Linh tuyên bố rõ ràng rằng cô hay ghen và không cho phép có các “em gái nuôi, em kết nghĩa...” trong mối quan hệ.
Mới nhất