Clip: Thí sinh Nguyễn Văn Mão chia sẻ về quá trình tham dự các kì thi của mình.

Clip: Thí sinh Nguyễn Văn Mão chia sẻ về quá trình tham dự các kì thi của mình. (đọc thêm)