Clip: Ông Đào Thi (bố chị Hoa) mong muốn sự việc được sáng tỏ để cho linh hồn con gái được siêu thoát.

Clip: Ông Đào Thi (bố chị Hoa) mong muốn sự việc được sáng tỏ để cho linh hồn con gái được siêu thoát. (đọc thêm)