Clip: Người dân kể lại giây phút sập tường nhà khiến 3 người thương vong.

Clip: Người dân kể lại giây phút sập tường nhà khiến 3 người thương vong. (đọc thêm)