Clip: Joseph Merlino tấn công và tiêm chất độc vào Ellie Trần.

Clip: Joseph Merlino tấn công và tiêm chất độc vào Ellie Trần. (đọc thêm)