Clip hùng biện của nhóm Tình nguyện trẻ về chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp”

Bên cạnh những kiến thức, dấu mốc liên quan đến lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, các đội chơi còn có phần hùng biện hấp dẫn về các chủ đề liên quan đến kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước. (đọc thêm)