Clip ghi lại nhóm thanh niên lao vào nhà đánh ông Phước tới tấp

Clip ghi lại nhóm thanh niên lao vào nhà đánh ông Phước tới tấp