Clip ghi lại hình ảnh nhóm thanh niên kẹp 3 lăng mạ, truy sát ô tô trên QL 1A.

Clip ghi lại hình ảnh nhóm thanh niên kẹp 3 lăng mạ, truy sát ô tô trên QL 1A.
Mới nhất