Clip: Cây Hoàng Mai thế “Bạt phong hồi đầu” từng được chủ ra giá 5 tỷ đồng.

Năm 2019, anh Lê Quang Toàn mang đến Hội hoa Xuân Quảng Bình cây Hoàng Mai, thế “Bạt phong hồi đầu”, cây được anh phát giá 5 tỷ đồng. (đọc thêm)