Clip: Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy một mực kêu oan.

Clip: Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy một mực kêu oan. (đọc thêm)