Chuyện nghề của điều dưỡng Covid-19

"Con ơi, con đã ăn cơm chưa? Sáng con thấy trong người ra sao? Khi nào rảnh sắp xếp đồ trên giường của con gọn lại nhé…".
Mới nhất