Về trang chủ

Chuyện nghề của điều dưỡng Covid-19

"Con ơi, con đã ăn cơm chưa? Sáng con thấy trong người ra sao? Khi nào rảnh sắp xếp đồ trên giường của con gọn lại nhé…".
Dân trí
Đang xem
Chuyện nghề của điều dưỡng Covid-19
00:32

Chuyện nghề của điều dưỡng Covid-19

Mới nhất